Για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας πρέπει να συμπληρώστε το "Όνομα χρήστη"(username) που έχετε λάβει από το Ε.Α.Π. ή τη "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"(email)* παρακάτω.

Αν το στοιχείο που θα συμπληρώσετε είναι σωστό, τότε θα σας αποσταλεί ένα αυτοματοποιημένο email με οδηγίες για το πώς θα αποκατασταθεί η πρόσβασή σας.

*Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Ε.Α.Π. πρέπει να συμπληρώσουν το ακαδημαϊκό email που τους έχει παραχωρηθεί
Αναζήτηση με βάση τo όνομα χρήστη
Αναζήτηση με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου